send link to app

BCCI app for iPhone and iPad


4.0 ( 6480 ratings )
Business
Developer: Българската търговско-промишлена палата
Free
Current version: 1.109.132.771, last update: 1 year ago
First release : 07 Sep 2013
App size: 72.29 Mb

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес - средите.Настоящето приложение предоставя на потребителя ежедневна информация за дейността на организацията, а също така и за икономическата обстановка в страната. Чрез това мобилно приложение Вие ще сте винаги информирани и в крак с развиващите се бизнес среди.